Voor DUW.GENT telt jouw mening!

Inspraak voor de Gentenaar is ons belangrijkste thema. Onze gemeenteraadsleden werken als klokkenluiders, en dit al vanaf 1 zetel:

  • We brengen jouw projecten en vragen op de agenda van de gemeenteraad,
  • We bevragen jou over alle belangrijke beslissingen van de coalitie,
  • We informeren jou hoe het bestuur rekening houdt met de resultaten van onze bevragingen of ze naast zich neerlegt.

DUW.GENT wordt de barometer van de Gentse politiek door veilige en anonieme online bevragingen. We werken met CTZN.online, een nieuwe app die toelaat om in te loggen met itsme®, de Belgische identiteitsapp die komaf maakt van de rompslomp met kaartlezers en wachtwoorden.

DUW.GENT is een positieve lijst die Gentenaars écht laat meebeslissen over de toekomst van Gent. Met 28 gemotiveerde Gentenaars zijn we de enige Gentse partij die werkt zonder ideologie, partijstandpunten of vooraf gemaakte afspraken. Wie zijn onze kandidaten?

Welke kleur heeft DUW.GENT?

DUW.GENT heeft geen politieke kleur. Onze 28 kandidaten brengen net verschillende kleuren samen. We komen uit alle lagen van de maatschappij, uit elke hoek van Gent en deelgemeenten, jong en oud. Eén thema bindt de DUW.GENT kandidaten: wij vinden dat de Gentse coalitie de afgelopen 6 jaar veel te weinig geluisterd heeft naar de Gentenaars. En allemaal willen we Gent een serieuze DUW in de goede richting geven.

Gezond verstand staat bij ons centraal. We doen beroep op onafhankelijke experten om de Gentenaar het beste voor hun stad voor te stellen. Zo kan jij geïnformeerd je mening geven.

Wat zegt onze lijsttrekster, Ann Van Gysel op AVS?

Echte democratie betekent dat jij
rechtstreeks en altijd inspraak hebt in het bestuur.

Zo zit dat

Een nieuw model

Ben jij klaar om de politiek en jouw stad een DUW te geven?

‘Je verandert de dingen nooit door te vechten tegen de bestaande werkelijkheid. Wil je iets veranderen, bouw dan een nieuw model, dat het oude overbodig maakt.’ Dat zijn wijze woorden van de Amerikaanse uitvinder, architect en dichter, Buckminster Fuller.

DUW.GENT werkt aan een nieuw politiek model waarin jij centraal staat.

Elke dag inspraak

Je kan vandaag makkelijk en veilig stemmen met je smartphone. Via de app CTZN.ONLINE (binnenkort beschikbaar) peilt DUW.GENT naar jouw mening en keuze. Alles wat voor de Gentenaars belangrijk is komt aan bod, 6 jaar lang. Je stem is anoniem en 100% veilig.

We zijn klokkenluiders

Stem op 14 oktober 2018 op DUW.GENT. (Stem daarbij op ALLE kandidaten a.u.b.)

  • We brengen jouw projecten en vragen op de agenda van de gemeenteraad
  • We leggen belangrijke en omstreden agendapunten van alle politieke partijen voortdurend ter stemming voor aan jou. Het resultaat van die stemmingen brengen we op de Gemeenteraad
  • We stemmen in de gemeenteraad in functie van wat meerderheden van burgers hebben gestemd
  • We nodigen voor complexe dossiers burgers, experten of woordvoerders van verenigingen uit om de gemeenteraad rechtstreeks toe te spreken
  • We vormen enkel coalities mits sluitende garanties dat de Gentenaars geconsulteerd worden over alle belangrijke dossiers

Onze gemeenteraadsleden zijn echte klokkenluiders, die voor jou zullen werken! We herstellen de Gemeenteraad tot een echte publieke tribune, waar ook jouw mening telt! Dat is pas echte democratie!

Wie is DUW.GENT?

Eén thema bindt alle lijstDUWers: wij vinden dat de Gentse coalitie Sp.A - Groen - Open VLD de afgelopen 6 jaar HEEL VEEL TE WEINIG geluisterd heeft naar de Gentenaars. We komen uit alle lagen van de maatschappij, uit elke hoek van Gent en deelgemeenten, jong en oud. En allemaal willen we Gent een serieuze DUW in de goede richting geven.

Met de app CTZN.ONLINE die binnenkort beschikbaar is, brengen we jouw stem naar de gemeenteraad. Denk je er ook zo over en wil je ons helpen? Word dan één van onze 53 lijst-DUW-ers! Onze kandidaten stellen we hieronder binnenkort voor.

Meer info / steun / suggesties, ...

DUW.GENT - info@duw.gent - #duwgent - Facebook