28-jimmy-van-de-putte

28. Jimmy Van de Putte

Gent - Centrum

Echtgenoot, vader, ambtenaar, ondernemer,…maar vooral ‘burger’.

 • Interesses en passies

  Reizen, koken, Italië

 • Mijn job

  Sinds 1987 militair (luchtcomponent, aeronautical engineering) .
  Werkzaam op operationeel commando van de Militaire Luchthaven te Melsbroek.
  Sinds 2000 actief als Horecaondernemer in Centrum Gent (momenteel Three Monkeys, Hooiaard)
  Master Public Management

 • Vind ik belangrijk voor Gent

  Een context nastreven waarin bewoners, ondernemers en bezoekers Gent ervaren als aangenaam, verrijkend en boeiend.

 • Wat wil ik anders zien in Gent

  Meerdere dossiers en voorbeelden geven aan dat beleidsbeslissingen en uitvoering ervan zijn gestoeld op onvoldoende inzicht. Partijpolitiek en eigenbelang lijken vaak boosdoeners. Om een bruisende biotoop te creëren waarin burgers weer kunnen geloven in hun bestuurders moet er op een efficiëntere, transparantere en rationelere manier worden bestuurd.

 • Daarom kies ik voor DUW.GENT

  Besturen is niet eenvoudig. Daarom moet er naast authentiek leiderschap worden gestreefd naar besturen gebaseerd op kwaliteitsvolle data. Deze data kan zeker komen vanuit wetenschappelijke hoek en experten, maar evenzeer van de burger. Uiteindelijk is het voor de huidige en toekomstige burgers dat er moet worden beslist…
  DUW.Gent zorgt dat de mening van de burger wordt gevisualiseerd. Zo wordt (burger-) inspraak een feit, in plaats van een idee of loze belofte.

Echte democratie betekent dat jij
rechtstreeks en altijd inspraak hebt in het bestuur.

Zo zit dat

Een nieuw model

Ben jij klaar om de politiek en jouw stad een DUW te geven?

‘Je verandert de dingen nooit door te vechten tegen de bestaande werkelijkheid. Wil je iets veranderen, bouw dan een nieuw model, dat het oude overbodig maakt.’ Dat zijn wijze woorden van de Amerikaanse uitvinder, architect en dichter, Buckminster Fuller.

DUW.GENT werkt aan een nieuw politiek model waarin jij centraal staat.

Elke dag inspraak

Je kan vandaag makkelijk en veilig stemmen met je smartphone. Via de app CTZN.ONLINE (binnenkort beschikbaar) peilt DUW.GENT naar jouw mening en keuze. Alles wat voor de Gentenaars belangrijk is komt aan bod, 6 jaar lang. Je stem is anoniem en 100% veilig.

We zijn klokkenluiders

Stem op 14 oktober 2018 op DUW.GENT. (Stem daarbij op ALLE kandidaten a.u.b.)

 • We brengen jouw projecten en vragen op de agenda van de gemeenteraad
 • We leggen belangrijke en omstreden agendapunten van alle politieke partijen voortdurend ter stemming voor aan jou. Het resultaat van die stemmingen brengen we op de Gemeenteraad
 • We stemmen in de gemeenteraad in functie van wat meerderheden van burgers hebben gestemd
 • We nodigen voor complexe dossiers burgers, experten of woordvoerders van verenigingen uit om de gemeenteraad rechtstreeks toe te spreken
 • We vormen enkel coalities mits sluitende garanties dat de Gentenaars geconsulteerd worden over alle belangrijke dossiers

Onze gemeenteraadsleden zijn echte klokkenluiders, die voor jou zullen werken! We herstellen de Gemeenteraad tot een echte publieke tribune, waar ook jouw mening telt! Dat is pas echte democratie!

Wie is DUW.GENT?

Eén thema bindt alle lijstDUWers: wij vinden dat de Gentse coalitie Sp.A - Groen - Open VLD de afgelopen 6 jaar HEEL VEEL TE WEINIG geluisterd heeft naar de Gentenaars. We komen uit alle lagen van de maatschappij, uit elke hoek van Gent en deelgemeenten, jong en oud. En allemaal willen we Gent een serieuze DUW in de goede richting geven.

Met de app CTZN.ONLINE die binnenkort beschikbaar is, brengen we jouw stem naar de gemeenteraad. Denk je er ook zo over en wil je ons helpen? Word dan één van onze 53 lijst-DUW-ers! Onze kandidaten stellen we hieronder binnenkort voor.

Word lijstDUWer

DUW.GENT - info@duw.gent - #duwgent - Facebook