15-jurgen-gielen

Jurgen Gielen

Gent - Centrum

 • Interesses en passies

  Organisatie, logica, techniek en wetenschap

 • Mijn job

  Ik heb 35 jaar gewerkt in de bouw- en renovatiesector, vooral technische installaties.

  Naast mijn job ben ik een 10-tal jaar geleden gestart met het analyseren van het in België gevoerde energie- en milieubeleid.

  Eind 2016 ben ik mij fulltime gaan toeleggen op het in Gent gevoerde sociaal-, economisch- en milieubeleid, het circulatieplan en de begroting.

   

  Door mijn medewerking met INTELLIGENT MOBIEL en contacten met verschillende burgergroeperingen is er een alternatief mobiliteits- en circulatieplan uitgewerkt wat ik via DUW graag bevraagd zie worden bij de Gentenaar.

 • Vind ik belangrijk voor Gent

  Armoedebestrijding, ondersteuning van taal en meertaligheid, betaalbaar wonen en -bouwen, synergie, solidariteit en het herstellen van het samenhorigheidsgevoel onder de Gentse bevolking.

 • Wat wil ik anders zien in Gent

  Een milieubeleid gebaseerd op de LEV (Lage Ecologische voetafdruk) strategie, financiële transparantie in de stadsbegroting en efficiënte aanwending van overheidsgeld.

  Een toekomstgericht circulatie- en mobiliteitsplan waarin respect voor alle weggebruikers met behoud van de stedelijkheid en de economie in onze stad.

  Een  burgervriendelijke dienstverlening door het vereenvoudigen van de regelgeving en het optimaliseren van de verwerking met een afgeslankt ambtenarenbestand.

 • Daarom kies ik voor DUW.GENT

  Een goed beleid vereist een draagvlak en een regelmatige feedback bij de bevolking.  Dit kan alleen met betrouwbare georganiseerde inspraakmogelijkheden. DUW.GENT staat garant om deze wijze van inspraak in te voeren en zo de burgers effectief te laten participeren in het toekomstig beleid van deze stad.

Echte democratie betekent dat jij
rechtstreeks en altijd inspraak hebt in het bestuur.

Zo zit dat

Een nieuw model

Ben jij klaar om de politiek en jouw stad een DUW te geven?

‘Je verandert de dingen nooit door te vechten tegen de bestaande werkelijkheid. Wil je iets veranderen, bouw dan een nieuw model, dat het oude overbodig maakt.’ Dat zijn wijze woorden van de Amerikaanse uitvinder, architect en dichter, Buckminster Fuller.

DUW.GENT werkt aan een nieuw politiek model waarin jij centraal staat.

Elke dag inspraak

Je kan vandaag makkelijk en veilig stemmen met je smartphone. Via de app CTZN.ONLINE (binnenkort beschikbaar) peilt DUW.GENT naar jouw mening en keuze. Alles wat voor de Gentenaars belangrijk is komt aan bod, 6 jaar lang. Je stem is anoniem en 100% veilig.

We zijn klokkenluiders

Stem op 14 oktober 2018 op DUW.GENT. (Stem daarbij op ALLE kandidaten a.u.b.)

 • We brengen jouw projecten en vragen op de agenda van de gemeenteraad
 • We leggen belangrijke en omstreden agendapunten van alle politieke partijen voortdurend ter stemming voor aan jou. Het resultaat van die stemmingen brengen we op de Gemeenteraad
 • We stemmen in de gemeenteraad in functie van wat meerderheden van burgers hebben gestemd
 • We nodigen voor complexe dossiers burgers, experten of woordvoerders van verenigingen uit om de gemeenteraad rechtstreeks toe te spreken
 • We vormen enkel coalities mits sluitende garanties dat de Gentenaars geconsulteerd worden over alle belangrijke dossiers

Onze gemeenteraadsleden zijn echte klokkenluiders, die voor jou zullen werken! We herstellen de Gemeenteraad tot een echte publieke tribune, waar ook jouw mening telt! Dat is pas echte democratie!

Wie is DUW.GENT?

Eén thema bindt alle lijstDUWers: wij vinden dat de Gentse coalitie Sp.A - Groen - Open VLD de afgelopen 6 jaar HEEL VEEL TE WEINIG geluisterd heeft naar de Gentenaars. We komen uit alle lagen van de maatschappij, uit elke hoek van Gent en deelgemeenten, jong en oud. En allemaal willen we Gent een serieuze DUW in de goede richting geven.

Met de app CTZN.ONLINE die binnenkort beschikbaar is, brengen we jouw stem naar de gemeenteraad. Denk je er ook zo over en wil je ons helpen? Word dan één van onze 53 lijst-DUW-ers! Onze kandidaten stellen we hieronder binnenkort voor.

Word lijstDUWer

DUW.GENT - info@duw.gent - #duwgent - Facebook