23-stephane-misseghers

23. Stephane Misseghers

Gent - Centrum

Gedreven, geïnteresseerd in de noden van anderen en biedt een luisterend oor wanneer nodig. 

 • Interesses en passies

  Gepassioneerd door muziek, kunst, theater en film en zoekt daarin nieuwe uitdagingen op ongekende territoria binnen die velden.

 • Mijn job

  Sinds 2003 drummer bij dEUS en producer van onder meer albums van Absynthe Minded, St.Grandson en Steak number Eight.

 • Wat vind je belangrijk voor Gent?

  Het is voor alle inwoners van Gent, alsook van andere steden, van het allergrootste belang dat hun individuele stemmen niet automatisch oplossen in de meerderheid. 

 • Wat wil ik anders zien in Gent

  Er is op dit moment geen spreekbuis of platform die het individu hoort, zijn mening en noden actief in kaart brengt en deze indien nodig op neemt in het actuele beleid. De gevestigde macht berust mijns inziens teveel op het loutere feit van verkozen te zijn ipv een dynamisch beleid te voeren dat ten allen tijde kan worden bijgestuurd onder invloed van signalen van het volk.

 • Daarom kies ik voor DUW.GENT

  Er zijn in het recente verleden veel pogingen gedaan om de lokale stadspolitiek om te buigen naar een transparant goed functionerend orgaan met een stabiele structuur met een luisterend oor voor zijn inwoners. Tegelijk leeft rondom mij een tendens van mensen van alle origine, leeftijd en allooi die van mening zijn dat men niet wordt gehoord als het om hun persoonlijke situaties en voorkeuren gaat. Tot nog toe is niemand erin geslaagd om een solide platform te creëren die die leegte invult. DUW.GENT is voor mij de eerste concrete stap in die richting.

Echte democratie betekent dat jij
rechtstreeks en altijd inspraak hebt in het bestuur.

Zo zit dat

Een nieuw model

Ben jij klaar om de politiek en jouw stad een DUW te geven?

‘Je verandert de dingen nooit door te vechten tegen de bestaande werkelijkheid. Wil je iets veranderen, bouw dan een nieuw model, dat het oude overbodig maakt.’ Dat zijn wijze woorden van de Amerikaanse uitvinder, architect en dichter, Buckminster Fuller.

DUW.GENT werkt aan een nieuw politiek model waarin jij centraal staat.

Elke dag inspraak

Je kan vandaag makkelijk en veilig stemmen met je smartphone. Via de app CTZN.ONLINE (binnenkort beschikbaar) peilt DUW.GENT naar jouw mening en keuze. Alles wat voor de Gentenaars belangrijk is komt aan bod, 6 jaar lang. Je stem is anoniem en 100% veilig.

We zijn klokkenluiders

Stem op 14 oktober 2018 op DUW.GENT. (Stem daarbij op ALLE kandidaten a.u.b.)

 • We brengen jouw projecten en vragen op de agenda van de gemeenteraad
 • We leggen belangrijke en omstreden agendapunten van alle politieke partijen voortdurend ter stemming voor aan jou. Het resultaat van die stemmingen brengen we op de Gemeenteraad
 • We stemmen in de gemeenteraad in functie van wat meerderheden van burgers hebben gestemd
 • We nodigen voor complexe dossiers burgers, experten of woordvoerders van verenigingen uit om de gemeenteraad rechtstreeks toe te spreken
 • We vormen enkel coalities mits sluitende garanties dat de Gentenaars geconsulteerd worden over alle belangrijke dossiers

Onze gemeenteraadsleden zijn echte klokkenluiders, die voor jou zullen werken! We herstellen de Gemeenteraad tot een echte publieke tribune, waar ook jouw mening telt! Dat is pas echte democratie!

Wie is DUW.GENT?

Eén thema bindt alle lijstDUWers: wij vinden dat de Gentse coalitie Sp.A - Groen - Open VLD de afgelopen 6 jaar HEEL VEEL TE WEINIG geluisterd heeft naar de Gentenaars. We komen uit alle lagen van de maatschappij, uit elke hoek van Gent en deelgemeenten, jong en oud. En allemaal willen we Gent een serieuze DUW in de goede richting geven.

Met de app CTZN.ONLINE die binnenkort beschikbaar is, brengen we jouw stem naar de gemeenteraad. Denk je er ook zo over en wil je ons helpen? Word dan één van onze 53 lijst-DUW-ers! Onze kandidaten stellen we hieronder binnenkort voor.

Word lijstDUWer

DUW.GENT - info@duw.gent - #duwgent - Facebook