Veelgestelde Vragen

Wat is directe democratie?

Directe democratie is een democratisch stelsel waarbij burgers rechtstreeks uitspraken doen over het bestuur. In vele landen bestaan er referenda, ook in België, al is de wet bij ons zo gemaakt dat het heel erg moeilijk is om referenda te organiseren. Bij een referendum bevraagt de overheid of een bestuur de bevolking wat zij denkt over een bepaald onderwerp. Zo worden er jaarlijks in heel  Zwitserland meer dan 400 referenda georganiseerd om de bevolking haar mening te vragen. In België niet 1 per jaar!

De tegenhanger van directe democratie is de vertegenwoordigingsdemocratie of ‘representatieve democratie’, zoals wij die kennen. Je mag als burger nooit mee beslissen over om het even wat. Om de zoveel tijd (voor gemeenteraadsverkiezingen bv. om de 6 jaar) MOET jij in België nieuwe vertegenwoordigers aanduiden om jou te vertegenwoordigen in de Gemeenteraad. Daarna heb je niks meer in de pap te brokken: je vertegenwoordiger beslist wat er gebeurt in jouw plaats en maakt afspraken met partijen die jij niet gekozen hebt. De representatieve democratie die wij kennen zou men meer dan 2.000 jaar geleden in Griekenland (de bakermat van de democratie) nooit democratie genoemd hebben. Wie te veel macht naar zich toe trok werd verbannen!

Wat is digitale democratie?

Digitale democratie is een vorm van directe democratie waarbij digitale hulpmiddelen worden ingezet om burgers te bevragen. Tot voor kort was het erg kostelijk en erg tijdrovend om referenda en bevragingen van burgers te organiseren. Vandaag is het evenwel perfect mogelijk om burgers te bevragen via hun smartphone. De stemmingen zijn even beveiligd als je banktransacties, worden gemonitord door deurwaarders en zijn volstrekt anoniem. DUW.GENT maakt (binnenkort) gebruik van de app CTZN.ONLINE om haar stemmingen te organiseren.

Welke kleur heeft DUW.GENT?

DUW.GENT heeft geen politieke kleur. We hebben geen ambitie om politieke extremen ter linker of rechter zijde te ondersteunen omdat die toch nooit een meerderheid van burgers kunnen bekoren en bij een stemming dus geen meerderheden zullen genereren.

Mag iedereen stemmen op de bevragingen / referenda van DUW.GENT?

Ja, iedereen met een eID (elektronische identiteitskaart) mag stemmen. Zelfs mensen van buiten je kieskring kunnen stemmen. We maken bij het voorstellen van de resultaten van een stemming telkens het onderscheid tussen mensen uit de kieskring en deze buiten de kieskring. Zo kunnen we meten of een Gents thema ook mensen van buiten Gent bezighoudt.

Hoe kan ik stemmen met mijn smartphone?

Dat kan in 3 eenvoudige stappen:

 1. Eerst moet je (eenmalig!) de app itsme downloaden op je smartphone (gratis). Je vindt deze app in de App store van Apple (voor iPhone) of in de Playstore van Google (Android smartphone).
 2. Vervolgens kan je met de itsme app (eenmalig!) je digitale identiteit op je SMARTPHONE laden op 2 wijzen:
  1. via één van deze banken: ING, KBC, BELFIUS, FORTIS (voorkeur; kan wel even duren)
  2. met behulp van je eID en een eID kaartlezer (als je geen rekening hebt bij bovenstaande banken).
 3. Vervolgens dien je nog (eenmalig) de app CTZN.ONLINE te downloaden op je smartphone (gratis). Je vindt deze app binnenkort in de App store van Apple (voor iPhone) of in de Playstore van Google (Android smartphone).

We raden je nu alvast aan om stappen 1 en 2 te doorlopen. Eens itsme werkt op je smartphone is stap 3 een koud kunstje!

Je bent nu helemaal klaar voor de digitale democratie van DUW.GENT

Is DUW.GENT een politieke partij?

We noemen ons zelf eerder een burgerbeweging maar volgens de letter van de wet is elke groep burgers die een kieslijst indient een ‘politieke partij’.

Is DUW.GENT een politieke partij?Wie is/zijn DUW.GENT?

We zijn een erg diverse groep burgers die mekaar eerder toevallig gevonden hebben rond 1 gemene deler: allemaal zijn we heel erg teleurgesteld door het gebrek aan inspraak in het huidige Gentse stadsbestuur. Dat heeft graag de mond vol over inspraak maar doet louter zijn zin. Er worden allerlei zittingen georganiseerd in Gentse wijken waar men plannen uit de doeken doet. Opmerkingen van bewoners worden daar door gelikte moderators ‘meegenomen’; ‘die bedenking nemen we mee’, zo klinkt het steeds. Maar heel erg zelden wordt er met de bedenkingen van burgers rekening gehouden. 'Je opmerking was interessant maar werd niet weerhouden' klinkt het daarna doorgaans. Alsof een orakel uitspraken doet. Dit proces heeft niks met inspraak te maken en daar wensen alle lijst-DUW-ers dringend verandering in te zien!

Hoe kan ik een voorstel ter stemming aanbieden op DUW.GENT?

Tot aan de verkiezingen willen we jou een voorproefje geven van wat er mogelijk is met directe digitale democratie. Zo bevragen we je ondermeer over de invoering van het circulatieplan in Gent. Maar elke groep burgers die een bevraging willen organiseren na de verkiezingen 2018 in hun wijk of in heel Gent zijn welkom. We vragen de handtekeningen van minstens 50 Gentenaars om een bevraging te organiseren. We helpen jou graag om je vraag correct te formuleren.

Kan eender welke vraag worden gesteld aan de bevolking?

In principe zullen we geen vragen weigeren. Een nog samen te stellen ethisch comité van wijzen kan bevragingsvoorstellen weigeren wanneer deze manifest onwettig zijn of algemeen onterend voor individuen of groeperingen binnen de maatschappij. Godsdiensten beschouwt DUW.GENT als een strikte privé aangelegenheid. Alle bevragingen rond godsdienst worden geweerd, tenzij over puur praktische aangelegenheden, b.v. over gebouwen voor erediensten etc.

Hoe lang kan er gestemd worden bij zo’n bevraging?

Bij een klassieke stemming zoals voor de gemeenteraadsverkiezingen wordt op 1 dag gestemd. Digitale stemmingen kunnen over langere periodes lopen, b.v. over 2 tot 4 weken. Ben je met vakantie (zonder smartphone) dan heb je nog voldoende tijd om te stemmen.

Wat als een groep burgers de laatste avond van een stemming afspreken om massaal een wending aan een stemming te geven?

Ons systeem zal hier tegen beschermd worden via algoritmen. We zouden b.v. kunnen bepalen dat bij stemmingen waarbij de laatste 24 uur schommelingen van meer dan 5% voorkomen, de stemming 48 uur langer open blijft dan eerst voorzien. Door de duur te verlengen wordt eender hoe een meer correcte stemming verkregen.

Is elke burger verplicht om te stemmen?

Nee. Deelnemen aan een stemming is niet verplicht. Je stemt vrijwillig over die onderwerpen die je interesseren.

Vanaf hoeveel stemmen is een stemming geldig?

Sommige onderwerpen (bv een nieuw circulatieplan) zullen heel veel Gentenaars bezig houden. De aanleg van een buurtparkje zal vooral de buurtbewoners interesseren. Sommige stemmingen zullen heel uitgesproken zijn, andere minder. We willen de politiek met deze stemmingen zo veel mogelijk confronteren en beïnvloeden. Bij een 50/50 resultaat zal iemand toch een knoop moeten doorhakken of is een extra bevraging nodig. Maar welke politicus gaat nog een project uitvoeren wanneer blijkt dat 70% van een significant aantal stemmers tegen dat project zijn?

Hoe verschillen DUW kandidaten tegenover politici van andere partijen?

Politici van alle andere partijen zijn in de eerste plaats uit op macht. Deze machtsposities willen we bij DUW doorbreken. Onze kandidaten willen in de eerste plaats de initiatieven van Gentse burgers en organisaties uit het middenveld op een eerlijke manier op de agenda van de Gentse gemeenteraad plaatsen. Onze kandidaten zijn niet geïnteresseerd in politieke macht. Ze willen net de burgers meer macht geven.

Hoe wordt de volgorde van de kandidaten op de DUW lijst bepaald?

We spreken de volgorde onderling af in functie van een optimaal verkiezingsresultaat. De eerste en tweede plaats dienen bij wet ingenomen door 2 personen van verschillend geslacht. Bij DUW zouden we de volgorde op lijsten alfabetisch of nog beter per loting zien.

Zijn er bij DUW.GENT meer mannen dan vrouwen?

Het aantal kandidaten op een verkiezingslijst moet bij wet de helft vrouwen en de helft mannen hebben, met een verschil van max 1. Dat lijkt ons een zeer goed principe. We willen dit graag in de verf te zetten: graag is die ene kandidaat meer een vrouw.

Hoeveel kandidaten heeft DUW.GENT?

Vandaag hebben we tussen 15 en 20 kandidaten. Maar we streven ernaar om nog tegen 14/09 (de datum waarop de verkiezingslijsten moeten worden binnengebracht een volledige lijst van 53 kandidaten (53 is het aantal zitjes in de gemeenteraad) te hebben. Zo zien andere partijen en de pers dat vele burgers zich achter ons initiatief scharen. Ben je zelf geïnteresseerd of gebiologeerd door de nieuwe democratie? Laat het ons weten via info@duw.gent en we contacteren je voor een vriendelijk gesprek. Aarzel niet!

Wat is DUW.VLAANDEREN?

Onze ambities bij de lijst DUW liggen hoog. We willen via directe democratie belangrijke wijzigingen in onze wetgeving maken. Maar de meeste of alle wetgeving met betrekking tot de werking van steden en gemeenten is Vlaamse wetgeving. Als we dus de wijze waarop de gemeenteraad in Gent verloopt willen wijzigen, dan moeten we dat op Vlaams niveau doen. Vandaar dat we ook DUW.VLAANDEREN hebben.

Bovendien willen we ook bevragingen en referenda over heel Vlaanderen kunnen organiseren. Zo weten we b.v. graag wat jij vindt van roken op terrassen, waar ook je in Vlaanderen woont.

Echte democratie betekent dat jij
rechtstreeks en altijd inspraak hebt in het bestuur.

Zo zit dat

Een nieuw model

Ben jij klaar om de politiek en jouw stad een DUW te geven?

‘Je verandert de dingen nooit door te vechten tegen de bestaande werkelijkheid. Wil je iets veranderen, bouw dan een nieuw model, dat het oude overbodig maakt.’ Dat zijn wijze woorden van de Amerikaanse uitvinder, architect en dichter, Buckminster Fuller.

DUW.GENT werkt aan een nieuw politiek model waarin jij centraal staat.

Elke dag inspraak

Je kan vandaag makkelijk en veilig stemmen met je smartphone. Via de app CTZN.ONLINE (binnenkort beschikbaar) peilt DUW.GENT naar jouw mening en keuze. Alles wat voor de Gentenaars belangrijk is komt aan bod, 6 jaar lang. Je stem is anoniem en 100% veilig.

We zijn klokkenluiders

Stem op 14 oktober 2018 op DUW.GENT. (Stem daarbij op ALLE kandidaten a.u.b.)

 • We brengen jouw projecten en vragen op de agenda van de gemeenteraad
 • We leggen belangrijke en omstreden agendapunten van alle politieke partijen voortdurend ter stemming voor aan jou. Het resultaat van die stemmingen brengen we op de Gemeenteraad
 • We stemmen in de gemeenteraad in functie van wat meerderheden van burgers hebben gestemd
 • We nodigen voor complexe dossiers burgers, experten of woordvoerders van verenigingen uit om de gemeenteraad rechtstreeks toe te spreken
 • We vormen enkel coalities mits sluitende garanties dat de Gentenaars geconsulteerd worden over alle belangrijke dossiers

Onze gemeenteraadsleden zijn echte klokkenluiders, die voor jou zullen werken! We herstellen de Gemeenteraad tot een echte publieke tribune, waar ook jouw mening telt! Dat is pas echte democratie!

Wie is DUW.GENT?

Eén thema bindt alle lijstDUWers: wij vinden dat de Gentse coalitie Sp.A - Groen - Open VLD de afgelopen 6 jaar HEEL VEEL TE WEINIG geluisterd heeft naar de Gentenaars. We komen uit alle lagen van de maatschappij, uit elke hoek van Gent en deelgemeenten, jong en oud. En allemaal willen we Gent een serieuze DUW in de goede richting geven.

Met de app CTZN.ONLINE die binnenkort beschikbaar is, brengen we jouw stem naar de gemeenteraad. Denk je er ook zo over en wil je ons helpen? Word dan één van onze 53 lijst-DUW-ers! Onze kandidaten stellen we hieronder binnenkort voor.

Word lijstDUWer

DUW.GENT - info@duw.gent - #duwgent - Facebook